Garantiordningen

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning´s garanti

Når du er medlem af Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, kan du tilbyde dine kunder en ekstra garanti via KKO. KKO’s garantiordning er en aftale mellem tre parter: Dig, din kunde og KKO´s sekretariat. Garantien dækker, hvis kundens nye anlæg er korrekt dimensioneret og installeret i henhold til KKO´s krav, og at du er uddannet på vores KKO-kurser.

Hvornår gælder garantien?

Garantiordningen kan træde til, hvis der opstår problemer af teknisk art med en KKO-installation.

Ved problemer af teknisk art i relation til KKO´s garantiordning for­stås primært, at en KKO-installation ikke yder det aftalte og forventelige i forhold til en beregning og dimensionering iht. KKO´s kriterier og en kvalitetssikring iht. KKO´s kvalitetssikringsplan.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.